Duiker Onteigeningen
We werken momenteel aan een nieuwe website maar stellen ons toch graag even voor...

Duiker Onteigeningen

Het kan iedereen overkomen: de overheid heeft uw vastgoed nodig voor de aanleg van een weg, dijkversterking, een nieuwe woonwijk of het uitbreiden van een natuurgebied. Als dit ingrijpende bericht bij u op de mat valt, neem dan contact op met Duiker Onteigeningen.

U heeft meer rechten dan u denkt!

Zoals het recht op een volledige schadeloosstelling.

Duiker Onteigeningen werkt volledig transparant, is de enige NVM-makelaar in Nederland die zich uitsluitend met onteigeningen bezighoudt en werkt -in tegenstelling tot veel andere kantoren- nooit vóór de overheid.

Wil de overheid uw vastgoed kopen? Duiker Onteigeningen realiseert waar u recht op heeft.

En net dat beetje meer...

Wilt u weten wat Duiker Onteigeningen concreet voor u kan betekenen?
Bel of mail om een afspraak om te maken en te bekijken waar u recht op heeft.
010 – 466 94 66 / info@duiker.nl

Duiker Onteigeningen

Werkwijze

Het bericht van een (minnelijke)onteigening komt altijd in een brief vol ambtelijke taal. Deze brief valt rauw op uw dak en zorgt ervoor dat u direct tal van vragen heeft. U denkt dan waarschijnlijk: hier is vast haast bij. Dat is gelukkig niet zo. De overheid heeft namelijk geen idee wat haast is.

Het plan gaat vroeg of laat toch door. Dat is uitermate vervelend. Maar er zitten wel een aantal voordelen aan: u wordt volledig schadeloos gesteld én u heeft de tijd. De omlooptijd van een (minnelijke) onteigeningsproces is gemiddeld 5 jaar. Dus neem die tijd en de bijbehorende rust voor goed overleg.

Wat Duiker Onteigeningen allereerst voor u kan betekenen is u rust bieden en de hoogte van de aan u schadeloosstelling opstellen. Omdat Duiker Onteigeningen is aangesloten bij de NVM, kunnen wij voor u geheel zelfstandig, zonder de inschakeling van externen de aan u toekomende schadeloosstelling taxeren. Hierdoor ziet u direct waar u op kan rekenen.

In veel gevallen is de opdrachtgever verrast door de hoogte van dit bedrag. Vooral als een opdrachtgever een pand al lang in bezit heeft, wordt de waarde vaak wat aan de voorzichtige kant geschat. Er worden vervolgens 2 berekeningen van de aan u toekomende schadeloosstelling gemaakt: De eerste is realistisch, de tweede ligt hoger en is bedoeld voor de onderhandeling met de overheid.

Voordat Duiker Onteigeningen voor u aan de slag gaat, wordt er een duidelijke overeenkomst van opdracht opgesteld, welke simpelweg bestaat uit slechts 2 bladzijdes.

Op de eerste bladzijde staat beschreven wat de opdrachtgever van de adviseur mag verwachten; de berekening van de aan u toekomende schadeloosstelling maken, onderhandelen en bezwaarschriften schrijven. De overeenkomst komt samen met een machtiging dat Duiker Onteigeningen namens u mag praten. Let wel, er worden nooit beslissingen zonder u genomen. De opdrachtgever bepaalt te allen tijde!

De tweede pagina betreft de provisie voor Duiker Onteigeningen. Er wordt volgens de “no cure no pay” methode gewerkt. Pas als de zaak naar tevredenheid is afgehandeld, krijgt u een rekening. Nooit eerder!

Duiker Onteigeningen gaat altijd 100% transparant te werk. Dit werk vraagt om vertrouwen, dat moet verdiend worden. Goed of slecht nieuws, de klant krijgt het te horen.